ابراز احساسات در برقراری ارتباط موثر به شما کمک می کند .

ابرازاحساسات یکی از مهم ترین مهارت های زناشویی است که قصد داریم در این مقاله به  آن بپردازیم تا ما ابراز احساسات خود را فرا نگیریم چگونه انتظار داریم که ما را درک کنند .برای ابراز احساسات اول باید احساسات خود را بشناسیم.

 

ابراز احساسات

ابراز احساسات

ابراز احساسات مهارت مهمی است که شامل شناسایی احساسات و سپس اطلاق نام مناسب به این احساسات است

شناسایی احساسات خود

خوب یا بد ؟گاهی اوقات یک موقعیت باعث می شود شما احساسی پیدا کنید که بیان ماهیت آن احساس دشوار است در این مواردبرای ابراز احساسات با این سوال ساده شروع کنید آن احساس خوب است یا بد ؟چشم هایتان را ببندید چند نفس عمیق و آهسته بکشید و بر تجربه ای که احساس مبهمی در شما ایجاد کرد متمرکز شوید احساس کلی شما مثبت است یا منفی؟

آیا به سمت آن موقعیت جذب می شوید یا از آن امتناع می کنید ؟

موقعیت ،اندازه،شکل و رنگ ؟برای ابراز احساسات پس از انکه مشخص کردید که احساساتتان خوب یا بد است سعی کنید جایی را در بدنتان به آن اختصاص دهید دوباره چشمانتان را ببندید روی تنفس تان متمرکز شوید و ارام شویدهنگام حس کردن آن احساس بدنتان را وارسی کنید آیا آن احساس در قفسه سینه ی شما ،دلتان ،دستتان یا گردنتان هست ؟

اکنون قدم بعدی در ابراز احساسات این است که بر روی ناحیه ای که ارتباط تنگاتنگی با آن احساس دارد متمرکز شوید این احساس چقدر جا اشغال می کند بزرگ است یا کوچک ؟

 

 

همان طور که تصوری از اندازه احساس پیدا می کنید سعی کنید شکل آن را نیز حس کنید در ذهنتان شکل های مختلف را تصور کنید ایا آن احساس شکلی منظم مانند یک گلوله یا مخروط دارد یا شکلی نا منظم ؟

وقتی به احساس خود فکر می کنید چه رنگی به ذهنتان می آید .آیا قرمز گرم است یا نارنجی ؟ابی سرد است یا سبز ؟

هنگام انجام این تمرین احساس یا عملکرد خود را مورد ارزیابی یا قضاوت قرار ندهید .

فقطط آنچه را هنگام تلاش برای تعیین مکان ،اندازه، شکل و رنگ احساس برایتان اتفاق می افتد مشاهده کنید .

احساستان چه می گوید ؟

تصور کنید احساس شما می خواهد صحبت کند چه چیزی می گوید ؟ اجازه دهید کلمات به شکل خود انگیخته به ذهنتان بیایند.

به زور آن ها را به زبان نیاورید و درباره آن ها قضاوت نکنید .

چه کار می خواهید بکنید.

وقتی شما این احساس را حس می کنید می خواهید چه کار کنید؟

خودتان را در حال انجام چه عملی دویدن ، بغل کردن ، ضربه زدن  ،مخفی شدن، گریه کردن ،لرزیدن ،فریاد زدن  ،می بینید این فقط یک تصور است بنابراین نباید اعمالی را که ممکن است در زندگی واقعی انجام دهید بازداری کنید.

 

ابراز احساسات

اجازه دهید تصویر سازی ادامه یابد عمل بر خواسته از احساس شما نشانه خوبی درباره ی ماهیت احساستان است اگر می خواهید کسی را بغل کنید یا دلداری بدهید شاید احساس همدلی، ترحم ،دوست داشتن یا خواستن می کنید اگر می خواهید کسی را بزنید یا هل دهید احتمالا احساس خشم یا ناکامی  می کنید . اگر می خواهید گریه کنید ،مخفی شوید یا روی بر گردانید شاید احساس غمگینی افسردگی یا اضطراب می کنید.

این احساس کدام تجربه ی گذشته را برای شما یاد آوری می کند ؟

آیا قبلا این احساس را داشته اید ؟به ذهنتان اجازه بدهید به گذشته برود برزمانی که احساس مشابهی را تجربه می کردید متمرکز شود با چه کسی بودید ؟ چه اتفاقی افتاد ؟آیا توانستید احساس خود را شناسایی کنید ؟احساستان را چگونه بیان کردید یا از بیان آن عاجز بودید گاهی اوقات شناسایی یک احساس از طریق گشتن به دنبال یک الگوی تکراری در زندگی تان آسان تر است.

 

 

ابراز احساسات

 

احساس تان را نام گذاری کنید .

اکنون باید بتوانید نامی را بر روی احساس تان بگذارید.

تا حالا احساسات خود را شناسایی کردیم.

ابراز احساسات

گام اول درابراز احساسات خود  انتخاب کلمه کلیدی است که حالت هیجانی شما را توصیف می کند

افسرده ،عصبانی ، مضطرب ،گناهکار ،نگران و غیره

فهرست احساسات می تواند در این مورد به شما کمک کند .

یک کلمه به تنهایی نمی تواند همه احساسات شما را بیان کند

پس لازم است کلمه کلیدی خود را شرح داده و مشخص کنید چه مفهومی برای شما داردو در مورد شدت احساسات خود طول مدت زمینه و سابقه تاریخی ان توضیح دهید تا همسرتان نتوجه شود دقیقا چه احساسی دارد

 

تعریف کلمه کلیدی عاطفی :وقتی می گویید ناراحت هستید ممکن است منظورتان این باشد نگران و هراسان هستید .

شدت : اگر کمی عصبانی هستید بگویید کمی یا اندکی .اگر خشم خفیفی را تجربه می کنید کلماتی انتخاب کنید که به این موضوع دلالت دارند ناراحت اشفته اگر به شدت عصبانی هستید از کلمات مترادفی استفاده کنید که شدت عصبانیت شما را مشخص کند “خشمگین ،عصبانی،خشمناک”

مدت:مشخص کنید چه مدت است این احساس را دارید “در تمام طول عمرم ” ،”از هفته گذشته”

علت و زمینه :همسرتان را علت احساسات خود ندانید :”تو مرا دیوانه کردی ” ،”من به خاطر رفتارهای بی ملاحضه تو نگرانم ”

 

 

ابراز احساسات

 

بسیار وسوسه کننده هست که به خاطر هرگونه احساس منفی  همسرتان را سرزنش کنید این امر به ویژ ه زمانی درست به نظر می آید که ا واقعا از برخی اعمال غیر منصفانه یا بی ملاحضه همسرتان نشات بگیرد اما سرزنش کردن دیگران هرگز مشکلات شما را حل نمی کند وقتی شما همسرتاناحساسات بد شم را علت ناخشنودی خود می دانید همسرتان فقط سرزنش شما را می شنود نه احساسات ناخوشاین شما را همسرتان به دفاع از خود می پردازد نه به همدلی با شما و حل مسئله .بهتر است کلمات خود را طوری انتخاب کنید که احساساتتان را بدون سرزنش کردن یا انداختن  تقصیر به گردن همسرتان توصیف کند

” وقتی اخطاربانک در مورد کشیدن چک بی محل را شنیدم خیلی نگران شدم ”

سابقه ی تاریخی :اغلب در میان گذاشتن چیزی که احساس کنونی برایتان تداعی می کند هنگامی که در گذشته احساس مشابهی را تجربه کردید سود مند است

” از وقتی وارد کارشناسی ارشد شدم این گونه آشفته نبوده ام ”

“از وقتی وارد کارشناسی ارشد شدم این گونه آشفته نبوده ام ”

 

یکپارچه کردن همه ی عناصر :مثال  زیر نشان می دهد که لاله همه ی عناصر مطرح شده را یکپارچه کرده است .

 

من خیلی عصبانی هستم (کلمه عاطفی کلیدی )من ناراحت و مایوس هستم و واقعا احساس نا امیدی می کنم ( تعریف)این سفر یک موضوع جدی برای من بود (شدت)از وقتی متوجه شدم فراموش کرده اید برای من جا رزرو کنید (مدت)،این احساس افسردگی را داشتم ،درست مثل زمانی  که خواهرم در مراسم روز تولد م حضور نیافت ( سابق تاریخی ) . وقتی که به چیزی که به ان وابسته ام نمی رسم (زمینه)به شدت

متا ثر می شوم .

رهنمود هایی برای بیان احساسات :

۱-از عبارت من استفاده کنید. نگویید ” تو مرا عصبانی کنی ”

بگویید  “من عصبانی هستم ”

۲-صادق باشید. در مقابل وسوسه ی خود برای بیان احساسات خود به شیوه ای که واقعیت را دستکاری تحریف یا کتمان می کند مقاومت کنید وقتی همسرتان را از احساسات واقعی خود منحرف می کنید در واقع خودتان را نیز منحرف می کنید و ابراز صادقانه احساسات را دشوار تر می سازید

۳-همخوان باشید .وقتی تن صدا و زبان بدن شما با حرف هایتان هماهنگ نیست بسیار گیج کننده است .

وقتی می گویید غمگین هستید و لبخند می زنید فکر می کنید  همسرتان کدام را باور کند؟حرف های شما را یا اعمال شما را ؟اگر متوجه شدید زبان بدن شما با گفته هایتان نا همخوان است این وضعیت ممکن است نشان دهنده آن باشد که احساسی که شما درباره ی موضوع دارید واقعا متفاوت از آن چیزی هست که تصور می کنید بنابراین کمی بیشتر به درونتان بنگرید و ببینید واقعا چه احساسی دارید از طرف دیگر ممکن است عادت داشته باشید موقع دادن خبر های بد بخندید یا هنگام شوخی کردن اخم کنید .در صورت لزوم آنقدر جلوی آینه تمرین کنید تا حالت بدن، تن صدا ،حرکات و ژست هایتان با آنچه واقعا احساس می کنید هماهنگ شوند .

شاد و موفق باشید .

احتمالاً به این موضوعات هم علاقه مند خواهید بود نوشته‌های دیگر از این نویسنده

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود

از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید